BOMAC accounting s.r.o

Lannova 2061/8
Praha 1
110 00
tel : 777 293 177
e-mail :bomac.ucetnictvi@gmail.com

Kontaktujte nás

Řešení problémů www.reseniproblemu.com

- Naše firma dále poskytuje tyto služby : 
  • zastupování klientů, kterým nevedeme účetnictví při daňových řízeních
  • analýza
  • návrh řešení a zastupování při dodavatelsko odběratelských vztazích
  • řešení pracovně právních vztahů