BOMAC accounting s.r.o

Lannova 2061/8
Praha 1
110 00
tel : 777 293 177
e-mail :bomac.ucetnictvi@gmail.com

Kontaktujte nás

POSKYTUJEME SLUŽBY :

  • Vedení účetnictví

  • Denní daňové evidence

  • Vedení mzdových agend

  • Vedení skladové evidence a evidence zakázek 

  • Příprava a vypracování daňových přiznáních k dani z příjmů fyzických a právnických osob

  • Vypracování přiznání k DPH

  • Vypracování přiznání k dani silniční 

  • Vypracování vyučtování k dani ze závislé činnosti a k dani srážkové 

  • Kompletní zastupování při daňových kontrolách, kontrolách na sociální správě a zdravotní pojišťovně